Generalforsamling 2020 04-02-2020

Generalforsamling 2020
Tirsdag den 25. februar kl.19:00 på Kærbyskolen

Dagsorden for generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Ledelsens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og status til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget til orientering.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til Ledelsen
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, dvs. tirsdag den 11. februar 2020. Indkomne forslag vil kunne ses på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Kun fremmødte medlemmer over 13 år kan stemme: Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. 

Ledelsen består af 5 medlemmer, hvor alle vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Foreningen ledes af en ledelse - der består af :  Formand, Økonomiansvarlig, Idrætsaktivitetsansvarlig og 2 Social & Event ansvarlige.

Alle vælges direkte på generalforsamlingen og indtræder umiddelbart efter generalforsamlingen. Valgbar til Ledelsen er ethvert medlem, der er fyldt 16 år, og som har betalt kontingent. Alle valg gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. 

- Formand vælges i ulige år.
- Økonomiansvarlig vælges i lige år. Modtager genvalg hvis der ikke er andre
- Idrætsaktivitetsansvarlig vælges i ulige år.
- Social & Event ansvarlig vælges i lige år. Modtager genvalg

Revisorer vælges ligeledes for en periode på 2 år: 1 vælges i ulige år og 1 vælges i lige år.

Thomas Kofoed Madsen, Formand KÆRBYSPORT

Farverensvej 19, 9000 Aalborg

60 61 70 19 /  btmads@stofanet.dk

Fastelavnsfest
Søndag d. 1/3 på Kærbyskolen kl 14-16.
Så er det ved at være tid til at finde udklædningskostumerne frem og gøre klar til årets fastelavnsfest i Kærby Sport.
Vi skal slå katten af tønden, spise fastelavnsboller og have en masse hyggeligt samvær på Kærbyskolen!
Det er for alle, der bor i vores fantastiske bydel, så grib fat i naboer og venner, så de også kommer med.
ARRANGEMENTET ER GRATIS
Det eneste krav er, at man tilmelder sig på linket, så vi kan sørge for at få købt nok fastelavnsboller.

Sæsonprogrammet for 2019 - 2020

Dag

Tid

Aktivitet

Sted

Instruktør

Mandag

16.30-17.30

Gymnastik 4-6 år

Kærbyskolen

Anne Therkildsen

Mandag

19.00-20.00

Puls & Styrke - Voksne

Kærbyskolen

Betina Madsen

Mandag

20.00-21.00

Pilates - Voksne

Kærbyskolen

Betina Madsen

Tirsdag

16.00-17.00

Kidsvolley (0.-3. klasse)

Kærbyskolen

Mikkel Vestergaard

Jesper Madsen

Tirsdag

17.00-18.00

Teenvolley (5.-7. klasse)

Kærbyskolen

Mikkel Vestergaard

Jesper Madsen

Tirsdag

20.00-21.30

Hockey for mænd

Kærbyskolen

Per Sand

Onsdag

16.15-17.00

Pigefodbold (Årgang 2013+2014) (Pt. på pause)

KIF

Frans Rossing Andersson

Anders Weidanz

Onsdag

17.00-18.00

Pigefodbold (Årgang 2011+2012) (Pt. på pause)

KIF

Frans Rossing Andersson

Anders Weidanz

Onsdag

19.00-20.00

Zumba

Kærbyskolen

Betina Madsen

Onsdag

20.00-21.00

Pilates

Kærbyskolen

Betina Madsen

Torsdag

16.30-17.30

Gymnastik 2-4 år

Kærbyskolen

Anne Dahl + forældre

Torsdag

17.15-19.00

Fri haltid

Vi har ledig haltid, så kontakt idrætskoordinator Jeppe Mogensen, hvis du har mod på at starte et nyt hold eller en ny aktivitet. Varigheden kan være alt fra en hel sæson til et kortere forløb på et par uger – eller måske bare en sjov og aktiv éngangsevent. 

Kærbyskolen

Lørdag

15.00-17.00

Familiesvømning

Vadum Svømmehal


Kærbysport er en multisportsforening for hele familien. Vi har aktiviteter for både børn, unge og voksne. Når du har betalt kontingent kan du deltage i alle vores aktiviteter. Så du tilmelder dig ikke enkelte hold, men får hele
"Kærbysports-pakken" for ét kontingent smiley

Vi findes også på Facebook! 

Kærbysport |V/Thomas Madsen|Farverensvej 19, 9000 Aalborg | Tlf.: 60617019